בית נטע – פעילות נטע הרפז

שם

בית נטע – פעילות נטע הרפז

סימול

001.005.002

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1961-1970

כמות

4 תיקים

יוצר

בית נטע – פעילות נטע הרפז

הערה ביוגרפית – היסטורית

נטע הרפז עלה לארץ בתקופת העליה השניה לאחר שהחל בפעילות ציונית עוד בוורשה שבפולין. לאחר עליתו לארץ פעל למען עבודה עברית, עסק בפעילות חלוצית חקלאית ובסלילת כבישים, והיה למנהיג פועלים.

היה מיוזמי ומקימי קבוצת "אחווה" לעבודה קבלנית שהוקמה בפתח תקוה ב-1913. במסגרת הקבוצה פעל להשיג עבודה לפועלים יהודים אצל איכרי פתח תקוה והתחרה עם הפועלים הערביים אותם העדיפו האיכרים בגלל עלותם הזולה יותר. בשנת 1917 היה בין אסירי פתח תקוה שהוגלו לכלא דמשק על ידי השלטון התורכי. שלושה מפועלי פתח תקוה מתו בכלא ועל שמם נקרא קיבוץ גבעת השלושה שנוסד ב-1925. נטע הרפז היה בין מייסדי ההסתדרות הכללית בשנת 1920, נבחר לחבר הוועד הזמני ליהודי ארץ ישראל, ציר לאספת הנבחרים וחבר "הוועד הלאומי". היה חבר המרכז החקלאי של ההסתדרות משנת 1926 והמשיך בפעילות לארגון פועלים במושבות. היה פעיל בנושאי כספים בהגנה ובפלמ"ח. עם הקמת המדינה נבחר להיות חבר הכנסת הראשונה. נפטר בשנת 1970 בגיל 77. בית נטע נקרא לכבודו של נטע הרפז (גולדברג), וזאת עוד בחייו ב-1961.

היסטוריה ארכיונית

חומרים ארכיונים על ושל נטע הרפז נאספו בבית נטע. החומר הגיע ללא סדר מקורי מחייב. הוא סודר בתת-חטיבה מלאכותית על שם נטע הרפז בשל חשיבות פעילותו למען פועלי פתח תקוה והיות בית נטע קרוא על שמו.

נמסר על ידי

הקף ותוכן

מאמרים על דרכו של נטע הרפז כמנהיג פועלים, ברכות שקיבל מאישים, מאמרים שכתב על חקלאות והתיישבות, כיבוש העבודה ותולדות העליה השנייה. כולל גם מסמכים אישיים של נטע הרפז. תצלומים של נטע הרפז ומשפחתו נמצאים בתת-חטיבה "תעוד, פרסומים, תערוכות"