בית נטע – אישים

שם

בית נטע – אישים

סימול

001.005.003

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1961-1987

כמות

17 תיקים

יוצר

בית נטע – אישים

הערה ביוגרפית – היסטורית

בית נטע תיעד ואסף חומר רב על אישים מרכזיים בתנועת העבודה החל מתקופת העליה השניה ואילך. כמו כן, נכתבו חיבורים שונים בנושא תנועת הפועלים ע"י אנשי בית נטע. החומרים הוצגו בתערוכות שקיים בית נטע במוזיאונים שונים בארץ

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

שמות האישים המתועדים:

א. מנהיגי תנועת העבודה: דוד בן גוריון, חיים ארלוזורוב, אברהם הרצפלד, יוסף אהרונוביץ, י.ח. ברנר, יגאל אלון, יצחק בן צבי.

ב. ראשי מועצת הפועלים: חיים בילי, פנחס רשיש, פישל ורבר, מרדכי רייכר, מאיר ארגוב.

ג. חוברות זכרון לאנשים שנפטרו: משה טרייבר, יעקב פנחסי, קופל קורין, רייזה וראובן פרץ גרוזמן.

סוגי חומר ארכיוני:

מאמרים בעתונות בנושאי כבוש העבודה והתארגנות הפועלים, רשימות וכתבי יד של האישים, התכתבות, טיוטות למאמרים, נאומים והספדים, קטעי עתונות אודות אישים – כולל פרשת רצח חיים ארלוזורוב, תצלומים – בעיקר מתערוכות שנערכו בבית נטע, ביוגרפיות על אישים, הסכם עבודה בין ההסתדרות הכללית לבין העובדים הרוויזיוניסטים – בחתימת ד. בן גוריון וזאב ז'בוטינסקי משנת 1920, מכתבי ברכה.