בית יד לבנים פתח תקוה – תעודות ותצלומים

שם

בית יד לבנים פתח תקוה – תעודות ותצלומים

סימול

001.008.010

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

בית יד לבנים פתח תקוה – תעודות ותצלומים

הערה ביוגרפית – היסטורית

אוסף תעודות ותצלומים שנוצר תוך כדי פעילות הבית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

תעודות, תצלומים, מפות, מודעות, פרסומים שהתקבלו או נאספו או נוצרו תוך כדי פעילות הבית: הנצחת נופלים, מלחמות ישראל, תולתות פתח תקוה, תולדות ההתיישבות, אמנות ישראלית, תערוכות