בית יד לבנים פתח תקוה – עיתונות

שם

בית יד לבנים פתח תקוה – עיתונות

סימול

001.008.011

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1953-2004

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

בית יד לבנים פתח תקוה – עיתונות

הערה ביוגרפית – היסטורית

אוסף עיתונות וקטעי עיתונות הקשורים לפעילות בית יד לבנים ולנושאים בו הוא עסק

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן