בית יד לבנים פתח תקוה – עיריית פתח תקוה

שם

בית יד לבנים פתח תקוה – עיריית פתח תקוה

סימול

001.008.009

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

בית יד לבנים פתח תקוה – עיריית פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

הקשר של יד לבנים עם מחלקות השונות בעיריית פתח תקוה

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

המסמכים הקשורים במערכת החינוך העירונית, בספרייה העירונית, מזכיר העיר