בית יד לבנים פתח תקוה – זכר ראשונים

שם

בית יד לבנים פתח תקוה – זכר ראשונים

סימול

001.008.006

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1953-2004

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

בית יד לבנים פתח תקוה – זכר ראשונים

הערה ביוגרפית – היסטורית

ראשית פעילות המוזאון "זכר ראשונים" כיום מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

מסמכי הקמה, עיצוב ותכניות