בית יד לבנים פתח תקוה – זכר השואה

שם

בית יד לבנים פתח תקוה – זכר השואה

סימול

001.008.008

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1994-1994

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

בית יד לבנים פתח תקוה – זכר השואה

הערה ביוגרפית – היסטורית

מרכז להנצחת השואה התקיים תקופה מסוימת בבית יד לבנים. בראשית שנות ה- 2000 עבר למחלקה אחרת בעירייה

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

התכתבות, פרוטוקולים, תכניות בנייה, חומרי הדרכה