בית יד לבנים פתח תקוה – הנצחת נופלים

שם

בית יד לבנים פתח תקוה – הנצחת נופלים

סימול

001.008.004

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1953-1953

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

בית יד לבנים פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

הפעילות המרכזית של בית יד לבנים- הנצחת נופלים: איסוף תיעוד למאגר מידע, תערוכות, קשר עם משפחות, פרסומים, קיום ימי זכרון

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

ביוגרפיות, תצלומים, מכתבים אישיים, חפצים של נופלי פתח תקוה. התכתבות עם המשפחות, ארגונים ומוסדות. פרסומים