בית יד לבנים פתח תקוה – הנהלה

שם

בית יד לבנים פתח תקוה – הנהלה

סימול

001.008.001

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1953-2004

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

בית יד לבנים פתח תקוה – הנהלה

הערה ביוגרפית – היסטורית

פעילות הקשורה לניהול בית יד לבנים

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

תכניות, שרטוטים, פרסומים בעניין הקמה והתנהלות של בית יד לבנים