בית יד לבנים פתח תקוה – ארכיון, הקמה ופעילות

שם

בית יד לבנים פתח תקוה – ארכיון, הקמה ופעילות

סימול

001.008.002

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1953-2004

כמות

היקף לא ידוע

יוצר

בית יד לבנים פתח תקוה – ארכיון, הקמה ופעילות

הערה ביוגרפית – היסטורית

הארכיון הוקם לצד מוזאון זכר הראשונים (כיום מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה). נאספו חומרים היסטוריים ממקורות שונים: אנשים, משפחות, מוסדות. אין תיעוד איסוף והפקדות

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

מסמכי מדיניות של הארכיון. חומרים הקשורים בתולדות פתח תקוה: רשימות של ברוך אורן ואחרים, עבודות תלמידים פרסומים