בית האיכר – סלילת כבישים

שם

בית האיכר – סלילת כבישים

סימול

001.002.004

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1930-1956

כמות

8 תיקים

יוצר

בית האיכר – סלילת כבישים

הערה ביוגרפית – היסטורית

טיפול בשטחים חקלאים שבהם היו אמורים להסלל כבישים היה

באחריות המועצה הכפרית שמושבה היה בבית האיכר. הכבישים: הביצה,

אבשלום, השרון, רבה, סגולה, תל נטע, חמרה

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

מסמכים הקשורים באדמות בתוואי הכבישים.

התכתבות, חוקי עזר