בית האיכר – מנהל המים

שם

בית האיכר – מנהל המים

סימול

001.002.003

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1930-1958

כמות

5 תיקים

יוצר

בית האיכר – מנהל המים

הערה ביוגרפית – היסטורית

ענייני שאיבת מים והשקית שטחים חקלאיים באזור פתח תקוה

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

נוהלי שאיבת מים והשקיה של שטחים חקלאיים באזור פתח תקוה. מפות של אזורי השקיה, שרטוטים, תכנון קו ירקון – נגב, פרוטוקולים, התכתבויות, תקנות, סדרי השקיה