בית האיכר – ארגונים

שם

בית האיכר – ארגונים

סימול

001.002.005

סוג ארכיון

ארכיונים מנהליים

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

1933-1990

כמות

10 תיקים

יוצר

בית האיכר – ארגונים

הערה ביוגרפית – היסטורית

שיתוף פעולה עם ארגונים ואיגודים מקצועיים בפתח תקוה

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

התכתבות, חוזים, הסכמי עבודה, נהלים עם ארגוני השומרים, האורזים

ועד החקלאים, רפתנים, בעלי לולים, עמותת חקלאי, מכבי אבשלום.

רשימות של בעלי רשיונות נשק