אפמרה – אוסף כללי

אפמרה – אוסף כללי

שם

אפמרה – אוסף כללי

סימול

002.009

סוג ארכיון

אוספים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1902-2010

כמות

16 תיקים

יוצר

אפמרה – אוסף כללי

הערה ביוגרפית – היסטורית

אפאמרה – מיוונית "חולף".

תיעוד שמספק מידע על חיי יום-יום מהיבט חברתי, תרבותי, מדיני – רוח התקופה בפתח תקוה.

תיעוד בעל ערך מוסף לחומר ארכיוני רשמי

היסטוריה ארכיונית

אוסף אפמרה נבנה בהתאם למדיניות "ארכיון כולל" – אסטרטגיה לתיעוד ההתפתחות ההיסטורית של הקהילה על כל היבטיה באמצעות רכישתם של החומרים ההיסטוריים בצורותיהם השונות ומסוגים שונים ושמירתם לצד החומר ההיסטורי הרשמי.

בבסיס האוסף תיעוד אשר נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2002 ומוצאו אינו ידוע.

פריטים בודדים שנאספים אחרי 2002 משתלבים באוסף.

חומר אפמרה אשר שייך לחטיבות אחרות לא הופרד וסודר כחלק מהחטיבה לפי עקרון המוצא.

נמסר על ידי

הקף ותוכן

מעטפות, בולים, הזמנות לאירועים, כרטיסי תחבורה, תלושים, פתקאות כסף