אסף נורית

אסף נורית

שם

אסף נורית

סימול

003.170

סוג ארכיון

ארכיונים אישיים

רמת תיאור

חטיבה

טווח תאריכים

1933-2007

כמות

4 תיקים

יוצר

אסף נורית

הערה ביוגרפית – היסטורית

נורית אסף לבית שרון, אביה חנוך שרון מותיקי

פתח תקוה, מהנדס בניין, מודד מוסמך, מראשוני עין גנים.

אמה רחל שרון לבית הילל ספיר שהיה מודד בפתח תקוה בתקופת ממשלת המנדט.

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן

1 003.115 שרון חנוך