אגף תכנון עיר, מינהל הנדסה – עיריית פתח תקוה

שם

אגף תכנון עיר, מינהל הנדסה – עיריית פתח תקוה

סימול

008.039.001

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

מינהל הנדסה – עיריית פתח תקוה

הערה ביוגרפית – היסטורית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן