אגף לחינוך על-יסודי

שם

אגף לחינוך על-יסודי

סימול

008.050.001

סוג ארכיון

עיריית פתח תקוה

רמת תיאור

תת-חטיבה

טווח תאריכים

כמות

יוצר

אגף לחינוך על-יסודי

הערה ביוגרפית – היסטורית

היסטוריה ארכיונית

נמסר על ידי

הקף ותוכן