מקלב דוד וזיוה
003.031
אישי
חטיבה
2000-1950
2 תיקים
מקלב זיוה

מותיקי פתח תקוה.

נמסר לארכיון בשנת 2006.

מקלב זיוה

אגדות פסח משנים 1950 - 2000

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2005