רוזנקביץ שמואל
003.029
אישי
חטיבה
2004-1928
1 תיק
רוזנקביץ שמואל

גבאי של בית הכנסת הגדול בפתח תקוה, שנות ה- 50 של המאה ה-20.

החומר נמסר ע"י משה רוזנקביץ, בנו של שמואל בשנת 2003

רוזנקביץ משה

מכתב המלצה לשמואל רוזנקביץ, מודעה אודות מצה שמורה, זכרונות של משה רוזנקבץ על איביו שמואל.

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
נוני ירון
2004