רובינשטיין אהרון
003.026
אישי
חטיבה
1950-1928
1 תיק
רובינשטיין אהרון

אהרון רובינשטיין נולד בפתח תקוה בשנת 1900. נפטר בשנת 1950.

המחברת בצילום זירוקס.

לבובי צביה

מחברת זכרונות. מכתב תודה לאפוטרופוס

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2004