גלזר רחל- גפני-בומבי
003.025
אישי
חטיבה
2004-1917
5 תיקים, 9 תצלומים, 9 ספרים
גלזר רחל- גפני-בומבי

רחל גלזר לבית בומבי (גפני) בת לראשוני פתח תקוה. משפחת בומבי הפעילה מאפייה במושבה.

רחל התנדבה במגן דוד אדום.

בינה גלזר, בתה, תרמה בשלב הראשון חומר בצורתו הדיגיטאלי בלבד.

בשלב שני תרמה חומר מקורי.

גלזר בינה

מסמכים אישיים, יומן של אסתר בומבי, אחותה של רחלת.

תצלומים של בני משפחת בומבי (גפני) - גלזר.

ספרים מספרייתה של רחל.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2007