לוצקי אריה
003.018
אישי
חטיבה
2010-1883
4 תיקים, 1 חפץ, 15 תצלומים
לוצקי אריה

אריה לוצקי מותיקי פתח תקוה, ממשפחה שהגיעה למושבה בתקופת העליה הראשונה, שנות ה- 90 של המאה ה -19.
מצאצאי משפחת אורלוב, בן לזאב וחיה לוצקי.
נפטר בשנת 2014

החומר הגיע במספר הפקדות.

לוצקי אריה

העתקי מסמכים אישיים ותעודות של לוצקי אריה, עץ משפחת לוצקי, דפי מידע בדבר המשפחה, זכרונות, דפים של חברה קדישא בדבר משפחת לוצקי ואורלוב ממראשית המאה ה-20.

כתובה של זאב לוצקי עם חיה ביילה רובינשטיין משנת 1917, מודעות אבל על פטירתם של חיה וזאב לוצקי.

זאב וחיה לוצקי הם הוריו של אריה לוצקי. מסמכים אישיים של לוצקי זאב : אגרות מלווה עממי, זכרונות נשרי צבי, זכרונות חנה אורלוב וקטלוג לתערוכה, הזמנה ליובל לשבעים לפתח תקוה, העתק מפת חלוקת מגרשים

ספרים של הרצל לוצקי, מסמכים תעודות ותצלומים.

סידור תפילה לראש השנה וליום כיפור של ריינה לוצקי, סבתו של אריה. הוצא לאור ע"י האלמנה והאחים ראם בווילנה. שייך לריינה לוצקי לבית אורלוב.

תצלומים משפחתיים.

עיון בסידור תפילה של ריינה לוצקי ובכתובה של של זהב וחיה לוצקי באישור ארכיונאי בלבד.

שאר החומרים ללא הגבלה.

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ארכיון אישי של רינה (לבית לוצקי) ומשה אדלשטיין, 003.049

ראיון אישי עם אריה לוצקי, 002.006.001/127

שרונה מישאל
2010

החומר בסידור