כרמלי זאב - רוצ'קין
003.017
אישי
חטיבה
1948-1898
1 תיק, 7 תצלומים
כרמלי זאב - רוצ'קין

זאב כרמלי (רוצ'קין) נולד בהומל בשנת 1877. היה סנדלר במקצועו. הצטרף למפלגה פועלי ציון. עלה ארצה בשנת 1904. התמסר לחקלאות. עבד בפרדסו של יעקב קרול. ביתו היה קן-משפחה לפועלי העליה השניה. בשנים 1907 - 1908 השתתף עם פועלים יוזמים בהקמת מושב הפועלים הראשון עין גנים. איכסן בביתו את א.ד. גורדון, המשיך בעבודה ובנטיעה כל ימיו. היה פעיל בשטח השמירה וההגנה. נפטר ביום א' בטבת תש"ו, 1956.

החומר נמסר בשנת 2003.

כרמלי עמיחי

מסמכים אישיים, צילום של בית רוצ'קין "הבית הירוק", תעודת לידה של זאב כרמלי רוצ'קין, קבלה תשלום למכונאי תעודת לידה של זאב כרמלי רוצ'קין, קבלה תשלום למכונאי.

תצלומים משפחתיים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
נוני ירון
2003