קסובסקי חיים גרשון
003.014
אישי
חטיבה
1944-1910
3 תיקים, 1 חפץ, 16 תצלומים
קסובסקי חיים גרשון

ר' חיים גרשון קסובסקי נולד בשנת 1869 בפולין, דרוהיצין, להוריו יצחק – איזיק וצפורה. עלה ארצה בחנוכה תרמ"ו (1886) והתיישב תחילה בירושלים.

באותה שנה מאוחר יותר בא לפתח תקוה עם קבוצה בת חמישה אנשים, אשר היו חלוצי הפועלים במושבה. נשא לאשה את את גיטל בולקין, בתו של האיכר אלחנן בולקין, מראשוני המתיישבים, ומכאן ואילך התמסר לנטיעת פרדסים. היה מומחה לחקלאות בגננות ובפרדסנות, יחד עם גינצבורג ופסקל ניהל פרדס וכרם על אדמת בילינסון.
היה חבר בועד המושבה בשנת תרס"ב - תרס"ג (1902 - 1903). היה חבר במועצת המושבה גם בין השנים תר"פ - תרפ"ב (1922 - 1920), בשנים תרפ"ח (1928), תרפ"ט (1929), תר"ץ (1930).
היה חבר ב"צעירים" שמרדו ב"זקנים" (1907) שלחמו לשנוי שיטות חינוך לשמירת הבריאות ולליברליזציה של הנהגת המושבה. היה אחד ממנהלי העבודה בפרדס של סביסלוצקי יחד עם משה סלור.
היה מומחה לנטיעת שקדים, ענבים ופרי הדר. התמחה בהרכבות של זנים שונים של פרי הדר על עצי חושחש. רבים באו ללמוד ולהתייעץ אתו בנושא. השתתף בחפירת אחת הבארות בפתח תקוה.
נפטר בפתח תקוה ביום ט' אייר תש"ז, 29 באפריל 1947.

החומר הופקד ע"י אילנה קסובסקי - זהר, נכדתו של חיים במספר הפקדות. ההפקדה הראשונה משנת 2003.

רוב התצלומים בפורמט דיגיטאלי.

קסובסקי (זהר) אילנה

תעודות אישיות, רשיון מעבר של חיים קסובסקי מפלשטינה לסוריה.

תעודת הוקרה לחיים וגיטל קסובסקי על תרומתם לבית אבות ברחוב מונטפיורי בפתח תקוה.

חלקים מאוטוביוגרפיה של חיים קסובסקי.

מסור בו השתמש חיים קסובסקי בעבודות בפרדס, 1910.

תצלומים משפחתיים.

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון. מדריך חטיבתי מודפס.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ארכיון אישי של אילנה קסובסקי (זהר), 003.133

גליה דובידזון
2004