סגל אליהו ואביגיל
003.012
אישי
חטיבה
1965-1915
3 תיקים 2 תצלומים
סגל אליהו ואביגיל

אליהו סגל עבד כווטרינר, היה אחראי על ענייני תברואה במושבה.

אביגייל סגל התנדבה במוסדות הציבוריים.

החומר נמסר בשנת 2003 ע"י בניהם של אליהו ואביגיל מתניה ואביעזר.

בפגישה העניקו אחים סגל ראיון ובו ספרו את תולדות המשפחה.

סגל מתניה ואביעזר

יומן תברואן המושבה, תרצ"ח - תרצ"ט.

תעודות אישיות, כתובה של אליהו ואביגיל, ספרון לימוד פרקי תורה.

תעודות במצב רגיש, עיון בנוכחות ארכיונאי בלבד.
 

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2004