דינוביץ, משפחה
003.006
אישי
חטיבה
1930-1899
3 תיקים
דינוביץ, משפחה

ברוך דינוביץ' נולד בביאליסטוק בשנת 1869. בנו של מרדכי דינוביץ'. מותיקי פתח תקוה ומראשוני הביאליסטוקאים
שרכש אדמה במושבה בשנת תרמ"ב, 1982. הוא נמנה על 11 המתיישבים הראשונים שהתיישבו ביהודיה והתמסר לחיי חקלאות. היה היה בין הראשונים ששבו לפתח תקוה מיהוד. בנה בית, נטע פרדס וחי כל ימיו כאיכר עובד אדמה. היה שמאי רשמי של קרקעות ונכסים בימי השלטון הבריטי בארץ המשיך לשרת באמונה את עניני הצבור ב"אם המושבות". נפטר בשנת 1952. רעייתו: חיה. ילדיהם: ישראל-דוד, אברהם-מאיר, אריה, אבשלום
יונה דינוביץ' בנו של מרדכי ואחיו הצעיר של ברוך דינוביץ' נולד בביאליסטוק בשנת 1870. הגיע לפתח תקוה בשנת 1882 התגורר ביהוד ועיבד את אדמתו ב"מלבס". היו לו נחלאות בכפר-סבא. היה עסקן צבורי: גבאי בבית הכנסת וחבר ב"חברת קדישא". ליווה הברון רוטשילד בזמן בקורו במושבה וסיורו בארץ, בתור שומר ראשו. ביתו היה פתוח לרווחה לאנשי צבא יהודיים, אשר היו באים אליו לאכול ולשתות. היה ידוע כנדבן בסתר. נפטר בשנת 1964.
רעייתו: לאה, בת ברוך יפה.ילדיהם: צבי-אריה, חיים-זלמן, מנחם, אהרן, צפורה, שולמית, שרה, אסתר
 

החומר הגיע לארכיון לפני הקמתו מחדש בשנת 2002.

לא ידוע מי מסר את החומר ומתי.

לא ידוע

התכתבות, מסמכי קרקע, זכרונות של אחים דינוביץ.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008