סנדלסון חנה
003.003
אישי
חטיבה
-
סנדלסון חנה

גננת בקיבוץ געת השלושה

החומר נתרם ע"י בנה, חיים סנד, באמצעות יעל שהם.

סנד חיים

אלבומי תמונות של הילדים בגן עם הרשימות המוקדשות לגננת חנה

לאחר סידור ותיאור

החומר בסידור ותיאור, לא קיים קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

החומר בסידור