סלומון, משפחה
003.001
אישי
חטיבה
1937-1845
26 תיקים, 1 תצלום, 2 ספרים
סלומון, משפחה

בני משפחת סלומון ובעיקר הרב אברהם שלמה זלמן צורף (הראש"ז) (תקמ"ו 1786 - י"ט באלול ה'תרי"א 16 בספטמבר 1851), ממחדשי הישיוב האשכנזי בירושלים. המשפחה בארץ משנת 1811.

החטיבה מורכבת משלוש תתי-חטיבות:

1. ארכיון יואל משה סלומון

2. אוסף מסמכים של בניו של יואל משה

3. העתקים של מסמכי הקונסוליה הגרמנית

החומר של שתי תתי-חטיבות הראשונות נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2003. אין מידע על מפקיד החומר ועל מועד הגעתו לארכיון.

העתקים של מסמכי הקונסוליה הגרמנית הופקדו בארכיון בשנת 2003 ע"י זיו סלומון, נינו של יואל משה.

תעודות אישיות, מכתבים.

למסמכים המקוריים קיימים גיבוים.

עיון בהעתקים בלבד.

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

סלומון ברכה, ארכיון דיגיטאלי, 006.001

סלומון אריה לייב, ארכיון דיגיטאלי, 006.002

שרונה מישאל
2008

פרוט בתיאור תתי-חטיבות