נדיב שלמה (שדרוביצקי)
003.214
אישי
חטיבה
2012-1997
14 תיקים
נדיב שלמה (שדרוביצקי)

שלמה נדיב (שדרוביצקי), 1928 - 2014.

מותקי פתח תקוה.

קורות חיו

תיקי כתבות התקבלו בשנת 2012.
תצלומים התקבלו בשנת 2014.
נדיב שלמה (שדרוביצקי)

התכתבות של שלמה נדיב עם מערכות עיתונים. כתבות שהתפרסמו בעיתונים שונים בארץ.

תצלומים משפחתיים.

חופשית

תוכנת הארכיון
עברית

שדרוביצקי שלמה והינדה יעל, ארכיון אישי 003.064 

נדיב, שלמה (שדרוביצקי), על המשפחה, בית ומושבה, 2006.

שרונה מישאל
2014