קשאני יעקב ורות
003.194
אישי
חטיבה
1950-1928
32 תצלומים
קשאני יעקב ורות

מותיקי פתח תקוה. האח של יעקב קשאני, אליעזר קשאני, מעולי הגרדום.

החומר נמסר בשנת 2008

יעקב קשאני

תצלומים אישיים ומשפחתיים של יעקב ורות: בית ספר נצח ישראל, מגרש מכבי, תזמורת מכבי צעיר, לימודי שחייה במגרש מכבי, מחנה עבודה בקיבוץ הזורע

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ארכיון אישי של אליעזר קשאני, 003.053

ארכיון אישי של קשאני לאון ושמחה, 003.154

ראיון אישי 002.006.001/133

מישאל שרונה
2010