פיאלקוב רינה
003.193
אישי
חטיבה
1993-1922
2 תיקים
פיאלקוב רינה

מותיקי פתח תקוה. נפטרה בשנת 2009.

אספה ושמרה אוסף קיטעי עיתונות של סבא של בעלה, אהרון נחמני.

האוסף נמסר ע"י חברתה של רינה, רות ירקוני

ירקוני רות

מודעות אבל של בני משפחת פיאלקוב.

אוסף קיטעי עיתונות עם מאמרים של אהרון נחמני.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

נחמני אהרון, 003.090

שרונה מישאל
2010