קרול יעקב
003.186
אישי
חטיבה
-
אביצור ציפורה
בסידור

החומר בסידור