אבן-נור חיימקה
003.172
אישי
חטיבה
1973-1930
1 תיק, 7 תצלומים
אבן-נור חיימקה

אבן-נור חיימקה (לשעבר פויירשטיין)
נולד ברומניה בשנת 1915, נפטר ממחלה בשנת 1973,
חבר קיבוץ בית השיטה, תושב פתח תקוה לשעבר.

תצלומים וחוברת לזכרו, נמסרו על ידי חנה אבן-נור שלו
מקיבוץ בית השיטה, ליד לבנים בשנת 2002.

אבן-ניר שלו חנה

חוברת לזכרו ותצלומים של אבן ניר וחבריו

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2010