אסף נורית
003.170
אישי
חטיבה
2007-1933
4 תיקים
אסף נורית

נורית אסף לבית שרון, אביה חנוך שרון מותיקי
פתח תקוה, מהנדס בניין, מודד מוסמך, מראשוני עין גנים.
אמה רחל שרון לבית הילל ספיר שהיה מודד בפתח תקוה בתקופת ממשלת המנדט.

החומר הגיע במספר הפקדות.

כמו כן, נורית אסף הפקידה בארכיון פתח תקוה את ארכיונו האישי של אביה, חנוך שרון.

אסף נורית

מסמכים אישיים, חומר מתקופת לימודיה של נורית הגן ילדים ברחוב מעונות עובדים, בית ספר,

עין גנים ותיכון ברנר. ספר בישול של סבתה ואימה של נורית מגמניה,

זכרונותיה, העתקי מסמכים אישיים של בני משפחתה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

שרון חנוך, 003.115

שרונה מישאל

החטיבה פתוחה