פלר נח, פרופסור
003.166
אישי
חטיבה
1996-1921
7 תיקים, 8 חפצים, 20 תצלומים, ספרים
פלר נח

פרופסור נח פלר נולד בליטה בשנת 1908. למד רפואה ועבד בהתנדבות בבית החולים היהודי ביקור חולים. היה חבר ההנהגה בתנועת השומר הצעיר. עלה לארץ בשנת 1933 והתיישב בפתח תקוה עם גרעין שנועד להתיישב בבית זרע. עבד כאסיסטנט בהדסה תל אביב. היה חבר ההגנה. עבד בבית חולים בילינסון שנקרא באותה התקופה בית החולים המרכזי ליהודה. בשנת 1942 הקים סניף בשם בילינסון ב', לימים בית חולים השרון, וניהל אותו עד שנת 1957. סיפור חייו ופועלו נכלל בספר בכל הלב.

פרופסור פלר נפטר בשנת 1986.

בפתח תקוה קיים רחוב על שמו.

 

[מקור: פתח תקוה, מדריך הרחובות]

החומר נמסר ע"י אחיינו שחר נבו בשנת  2010.

נבו שחר

התכתבות ומסמכים של משפחת פלר, בנושאים משפחתיים ובדבר עבודתו של פרופסור פלר, ירושה ורכוש המשפחה, מכתבי השתתפות במותו של פרופסור פלר, גלויות, קטעי עיתונות.

מרשמים של תרופות, קובנה , ליטא, בכתב יד, בלועזית עם ציורים.

תעודות של משפחת פלר : כתובה של נח ולאה-ג'וליה

משנת 1933, תעודת נתינות פלשתינית, תעודות על תרומת עצים לקרן הקיימת לישראל, תעודה מלימודי הרפואה של נח פלר בחוץ לארץ. תעודות של נח פלר מלימודי הרפואה בחוץ לארץ בלטביה.

מודעות אבל ועל על פטירתו.

התכתבות בדבר הנצחתו של פרופסור נח פלר על ידי קריאת רחוב על שמו בפתח תקוה.

חפצים: כלים רפואיים. אוסף בובות קטנות מבד.

תצלומים משפחתיים, מעת לימודיו, מעת עבודתו בארץ.

ספרי רפואה בשפות שונות מהמאה ה-19, תחילת המאה ה-20.
 

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2010