פינסון אהרון
003.160
אישי
חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

החומר טרם סודר