שפילברג שרגא ושרה
003.158
אישי
חטיבה
1947-1924
1 תיק
שפילברג שרגא ושרה

שפילברג שרגא ושרה היו מהמתיישבים הראשונים
בכפר גנים, בסוף שנות ה-20.

החומרים נמסרו לארכיון על ידי בנותיהן
בתיה לרנר ואביבה קלינמן לבית שפילברג בשנת 2008.

לרנר בתיה וקלינמן אביבה

תעודות ומסמכים בדבר אגודה הדדית בכפר גנים בע"מ, רכישת קרקעות ותקנון האגודה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2009