אבורביע עמרם, הרב
003.155
אישי
חטיבה
2009-1930
1 תיק
אבורביע עמרם, הרב

רב עמרם אבורביע חי בשנים 1892-1966, נולד במרוקו, למד בירושלים,
בשנת 1951 נבחר לרב ראשי לעדה הספרדית בפתח תקוה, חיבר ספרים
ביניהם "נתיבי עם" ועוד, נקבר בבית קברות סגולה בפתח תקוה.

העתקי מסמכים, קטעי עתונות ומאמרים, נמסרו על ידי אביבי
אבורביע צמרת ויוסי כהן באמצעות עמוס שיפמן לארכיון פתח תקוה.  

אביבי צמרת

מסמכים של הרב אבורביע, כתבות ומאמרים שלו ועליו, קטעי ספרו.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל

חטיבה פתוחה