עופרי יצחק
003.146
אישי
חטיבה
-
1 תיק
עופרי יצחק

מותיקי פתח תקוה, חבר בועדה לשימור אתרים העירונית, פתח תקוה.

נמסר בנשת 2008.

עופרי יצחק

פנקס תלושים על שם עופרי יצחק, לקבלת מצרכים, תלושי הזנה מתקופת הצנע. שנות ה-50.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2009