יוספזון שמעון וסוניה-שרה לבית אוקון
003.145
אישי
חטיבה
1966-1922
3 תיקים, 100 תצלומים ואלבומים
יוספזון שמעון וסוניה-שרה לבית אוקון

שמעון בן יוסף וחיה יוספזון נולד בפתח תקוה 1906. חקלאי ואורז מנעוריו. בשנת 1935 הצטרף למיסדי מושב בהדרגה לימים כפר-מעש. התגייס לצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם השניה. שירת בחיל התותחנים. היה חבר בארגון ה"הגנה". נפטר בשנת 1983.

רעייתו סוניה לבית אוקון נולדה בשנת 1910 בוילנה, נפטרה בפתח תקוה בשנת 1965.

בנותיהם: ארנונה אשל ועמליה מצא.

החומר נמסר ע"י ארנונה אשל ועמליה מצא, בנותהם של שמעון וסוניה.

בנוסף ארנונה יצרה שתי מחברות עם עץ גניאלוגי והערות למשפחות יוספזון ואוקון לדורותיהן.

אשל ארנונה, עמליה מצא

תעודות ומסמכים אישיים, רשימות של סוניה, תצלומים בודדים ובאלבומים.

תצלומים רבים מוילנה, עיר מולדתה של סוניה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

אשל ארנונה, 003.144

שרונה מישאל
2010