אשל ארנונה לבית יוספזון
003.144
אישי
חטיבה
2009-1932
1 תיק, 1 חפץ
אשל ארנונה לבית יוספזון

ארנונה אשל לבית יוספזון, בתם של שמעון וסוניה-שרה לבית אוקון, מותיקי פתח תקוה.

גדלה בכפר "בהדרגה" לימים כפר מע"ש.

ארנונה הגיעה לארכיון בפעם הראשונה עם בת דודתה רחל לימון לבית לוריא ובפעם שניה עם אחותה עמליה מצא.

פועלת לאיסוף חומרים בקרב בני המשפחה.

אשל ארנונה לבית יוספזון

מסמכים אישיים, תצלומים, תעודות, בדים רקומים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2009