גולדשטיין אביגיל
003.135
אישי
חטיבה
2007-1920
1 תיק, 15 תצלומים
גולדשטיין אביגיל

אביגיל גולדשטיין , ממשפחת ראשוני פתח תקוה שהגיעה עם הביאליסטוקאים.

נכדה למשפחת זלדה למפרט ויצחק גולדברג הפרדסנים והשומרים. יקירת פתח תקוה.

המסמכים אינם במקור.

גולדשטיין אביגיל

 מסמכים ותצלומים משפחתיים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2009