ויסוקר, משפחה
003.130
אישי
חטיבה
1994-1903
1 תיק
ויסוקר אברהם

משפחת ויסוקר, מראשוני פתח תקוה.

קופל ויסוקר היה חבר ועד המושבה והמועצה המקומית, עסקן ציבורי,

חקלאי, חבר הנהלת בית הכנסת הגדול.

בשנת 1992 החומר נמסר על ידי אברהם ויסוקר.

ויסוקר אברהם

העתקי מכתבים, קטעי עתונות ותצלומים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008