פנסטר-שניצקי טובה
003.125
אישי
חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

בסידור