גולדשטיין, משפחה, יוסף וחיים
003.121
אישי
חטיבה
2008-1928
1 תיק
גולדשטיין, משפחה, יוסף וחיים

גולדשטיין יוסף נחום הגיע לפתח תקוה בשנת 1892 מבאקל ברומניה, הפעיל תחנת קמח.

העתקי המסמכים נמסרו לארכיון ע"י אהוד גת-בלום, חוקר שורשים, בעת ביקורו בארכיון לצורך חיפוש מידע עבור מחקרו הגניאלוגי.

גת-בלום אהוד

העתק ספר פועלי צדק, עם עץ משפחה והעתקי מסמכים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008