כנר אלימלך ואורה לבית קרמפל
003.061
אישי
חטיבה
1970-1924
6 תיקים, 24 תצלומים, 1 חפץ
כנר אלימלך ואורה לבית קרמפל

כנר אלימלך ואורה, אנשי חינוך פתחתקואים. אורה כנר, גננת, בתם של נוח ורחל קרמפל, שהיו חברים באגודת עמק השבע בפתח תקוה. אלימלך כנר, מילדי טהרן, איש חינוך, מנהל בית הספר יד לבנים, סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר, יקיר פתח תקוה.

אלימלך כנר נפטר בשנת 2010.

החומר נמסר בשנת 2007

כנר אלימלך ואורה לבית קרמפל

התכתבות, פרוטוקולים, פסקי דין, מסמכים ותקנות של  אגודה שיתופית בע"מ עמק השבע, פתח תקוה.

ספר זכרונות של אורה כנר לבית קרמפל, מזמן לימודיה בבית ספר הס בפתח תקוה, עם הקדשות של תלמידים ומורים.

התכתבות בין נוח ורחל קמפל, קטעי עתונות, תעודות בדבר נטיעת עצים בקרן קיימת לישראל, תעודות בדבר התנדבות באגודה למען החייל, מודעה על מותו של נוח קרמפל.

תקליט של עדויות במשפט אייכמן. תקליטים של שירים עבריים, שירי מלחמות ושירי חלוצים מקהלת נוה שיר פתח תקוה.

אלבום שהכינו ילדי בית ספר יד לבנים לאלימלך כנר שסיים את תפקידו כמנהל בית הספר.

מכשיר מעץ שהיה מיועד לתיקון גרביים.

תצלומים אישיים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיונות אישיים של אלימלך כנר:

002.006.001/79

002.006.001/103

שרונה מישאל
2008