שרון חנוך
003.115
אישי
חטיבה
1999-1905
51 תיק, 62 תצלומים, 2 חפצים, 4 ספרים
שרון חנוך

חנוך שרון (שוורץ) נולד בשנת 1924, עלה לארץ ב-1925 מפולין. מהנדס בניין, מודד מוסמך, מוותיקי עין גנים. הלל ספיר חמו היה מודד של ממשלת המנדט נציג הסוחרים ומרכז בעלי הבתים.

מתגורר בפתח תקוה.

החומר נמסר במספר הפקדות ע"י בתו, נורית אסף.

אסף נורית, בתו

מפות, ספרים, תעודות, מסמכים, תצלומים, עתונים.

עיון בשרטוטים בנוכחות ארכיונאי בשל מצבם הפיזי הרגיש.

צילום במצלמה דיגיטלית ללא פלאש באישור מראש.

עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2011