נבון יוסף ומרדכי
003.114
אישי
חטיבה
1969-1969
1 תיק
נבון יוסף ומרדכי

נבון יוסף, מותיקי פתח תקוה, קיבל רשות לבנות את הקו של הרכבת מירושלים לחיפה, וקנה עבור הבארון רוטשילד

אדמות בפתח תקוה. נבון מרדכי הוא צאצא שלו.

מכתב, נמצא באוסף הארכיון, נמסר לברוך אורן בשנת 1969.

נבון מרדכי

מכתב מאת מרדכי נבון, צאצא של יוסף נבון, בדבר רכישת אדמות על ידי יוסף נבון עבור הבארון רוטשילד, וקבלת רשות לבנות

את הקו של הרכבת מירושלים לחיפה, בזמן הסולטאן התורכי.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008