ליפשיץ - הכהן דניאל
003.113
אישי
חטיבה
1904-1883
4 תיקים
ליפשיץ - הכהן דניאל

דניאל ליפשיץ נולד בשנת 1850. מן המתיישבים הראשונים במושבה מעולי ביאליסטוק. נחשב לאיש סטטיסטיקה מטעם הבארון רוטשילד. ליפשיץ היה האיש המפורסם, אשר ערך את המפקד הידוע, לפיו נתקבלו 28 המשפחות הידועות תחת חסותו של הבארון. בל"ג בעומר תרנ"א (1891) ערך ליפשיץ מפקד נוסף, לפיו נמצאו במושבה 49 משפחות ו-446 נפשות. כתב יומן "מקורות הישוב החקלאי". תכנן את בית הכנסת הגדול בית יעקב ברחוב חובבי ציון בפתח תקוה. היה פעיל בחברת "לינה" ובחברת קדישא. היה איש אמיד ולא נזדקק לעזרה. בתחילה התיישב ביהוד ואחר כך הקים לו בית במושבה ברחוב חובבי ציון וכן הוסיף בחצרו בתים להשכרה. נפטר בפתח תקוה ביום ד' באב תרע"ה (1915). רעייתו: רחל לבית גוטפארב.

חלק מהחומרים לא מקוריים.

מסמכים בכתב יד בעברית וביישדיש.

מידע על מועד ונסיבות ההפקדה חסר. החומר נמצא בארכיון בעת הקמתו מחדש בשנת 2003.

לא ידוע

יומן, התכתבות משפחתית של דניאל ליפשיץ - הכהן באידיש

ובעברית. טבלה סטטיסטית של תושבי המושבה בשנת תרמ"ז.

העתק ספר המיפקד שכתב בשנת תרנ"א.

עיון בגיבוים בלבד.

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008