ריבקינד עמנואל
003.112
אישי
חטיבה
-
1 תיק
ריבקינד עמנואל

מוותיקי פתח קתוה

נמסר למרדכי מרמר בבית יד לבנים, נמצא באוסף הארכיון בזמן סידורו המחודש בשנת 2004

לא ידוע

ספר חשבונות משנים 1941 - 1943

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008